Mutlu Çocuk Gelişimi İçin Ailelere Öneriler

  • Çocuklara evin bir yerinde karalama yapabilecekleri bir duvar ayrılabilir
  • Eski kullanılmayan eşyaları farklı biçimlerde birleştirmelerine ve hayali tasarımlar üretmelerine yardımcı olunabilir
  • Tencere, tava ve kaşıkları birer enstrüman olarak kullandırılabilir
  • Çocukların yaş düzeylerine uygun müze ziyaretleri yapılmalıdır
  • Çocuklar tiyatrolara, resim sergileri ve konserlere götürülmeli, bunlar için çok küçük olduğu düşünülmemelidir
  • Sanatsal çalışmalarda çocuk yönlendirilmeden içinden geldiği gibi çalışmalıdır
  • Çocuğun girişimleri, yaratıcılıkları desteklenmeli, ortaya çıkan ürün konusunda çocuk tebrik edilmeli, sözel olarak ödüllendirilmelidir
  • Çocuğun birçok sanat dalını görmesi ve denemesine fırsat tanınmalıdır.